Cele mai bune si mai frumoase lucruri din viata nu pot fi vazute, nici atinse, ci simtite in inima

luni, 14 mai 2012

Romania to London 2012 - Can They Take The Gold Medal Home?